O
M

M
C
E

Dette er klubben vår


MC Entusiastene Tromsø - MCE - ble stiftet 8.mars 1978, og har tilholdssted i klubbhuset på Skattøra. Vi er tilsluttet Norsk Motorsykkel Union - NMCU.

Klubbhuset vårt er ei bygning fra krigens dager som vi foreløpig leier av Tromsø kommune. Her har vi verksted med mulighet for vinterlagring av sykler, og oppholdsom med kjøkken. Vi har ansvar for vedlikeholdet, og for å få unnagjort vasking, rydding, småreparasjoner o.l., må vi ha noen dugnader. Motorsykkelpleie (mekking/vasking/polering/kjæling/beundring) kan selvfølgelig utføres på vårt verksted. Vi stiller oss også positive dersom vi skulle få henvendelser fra ungdom som ønsker et sted å skru.

Området på Skattøra er omstridt, fordi næringslivsinteresser står i et konfliktforhold til verneinteresser - og selvsagt i forhold til oss som føler at vi etter så mange år har hevd på området. Det er jo heller ingen tvil om at MCE representerer en positiv motvekt til media's negative fokus, og vi slår kjapt i stykker myten om de belastede og ville motorsyklistene. Klubben har ei klar holdning mot narkotika. Forøvrig er Kardemommeloven en grei rettesnor for hvordan vi vil ha det.

I sommersesongen drar vi gjerne på treff i samla flokk, og tar i tillegg fellesturer. Klubbens medlemmer er også foreldre, og ungene er ofte med på skruinga, de leker utenfor, og er med på turer med MCE. Vi har vært med på å arrangere Motorsykkelens dag - en årlig landsomfattende begivenhet. Dette kommer vi til å fortsette med dersom medlemmene ønsker det. Arrangering av "Tromstreffet" vurderes fra år til år. Vi er i det hele tatt svært sosiale, og det er m.a.o. mange gode grunner til å være en MCE'er! :-)
Forsiden
Om MCE
Klubbhuset
Kontakt


MCE 1978©2099
Sist oppdatert: 19.06.2011 - 11:06:57